Digital Goverment Skills

ยินดีต้อนรับสู่หน้าหลัก DGS Development

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Digital Skill)

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการ ก.พ. และหารือถึงความร่วมมือด้านกิจการราชการพลเรือนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเคนยา

               เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 H.E. Mr. Patrick Simiyu Wamoto เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Mr. James Otsuila Nyongesa เลขานุการเอก เข้าเยี่ยมคารวะ นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. ในโอกาสที่จะครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย และจะได้รับมอบตำแหน่งกรรมการใน Public Service Commission แห่งสาธารณรัฐเคนยา โดยมี ผชช. สุรพงษ์ มาลี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สวพ. และ ชอ. เข้าร่วมการรับรองและการหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเคนยาในครั้งนี้ด้วย

ประเภทข่าว: 

Pages