ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ (ศกศ.)

 

โทรศัพท์ ศกศ.

กลุ่มงาน

ดูแลรับผิดชอบ

เบอร์โทรศัพท์

กลุ่มงานนักเรียนทุนรัฐบาล 1

 • ทุนเล่าเรียนหลวง
 • ทุน ก.พ.
 • ทุนเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (UIS)
 • ทุนฝึกอบรม (ก.พ.)

02 547 1468

02 547 1469

กลุ่มงานนักเรียนทุนรัฐบาล 2

 • ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์
 • ทุนสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
 • ทุนโอลิมปิกวิชาการฯ

02 547 1044

02 547 1439

กลุ่มงานนักเรียนทุนรัฐบาล 3/

ข้าราชการลาศึกษาฝึกอบรมในต่างประเทศ

 • ข้าราชการลาศึกษา/ฝึกอบรม
 • ทุนกระทรวงการต่างประเทศ
 • ทุนกระทรวงสาธารณสุข
 • ทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • ทุนฝากในความดูแล

02 547 1435

02 547 1436

กลุ่มแผนงานและระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษา

 • แผนงานศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้
 • สถิติ นักเรียนทุนรัฐบาล
 • ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

02 547 1446

02 547 1453

กลุ่มงานบริหารเครือข่ายและโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

 • แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
 • ทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

02 547 1431

02 547 2037

กลุ่มงานบริหารจัดการความรู้และโครงการพิเศษ

 • ทุนส่วนตัว (สหราชอาณาจักร)
 • งานมหกรรมการศึกษา

02 547 1441

02 547 1440

โทรสารกลาง ศกศ. 02 547 1800

 

แผนที่สำนักงาน ก.พ.

 

 

ข่าวการศึกษาต่อ