ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

OEA.FRANCE Paris

ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

Ambassade Royale de Thaïlande
8 , rue GREUZE 75116 PARIS France

ติดต่อ สนร.

ดาวน์โหลดแบบคำร้องต่างๆ

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปรดเลือกใช้แบบฟอร์มท้ายนี้ในรูปแบบไฟล์ PDF  และ WORD 
สำหรับแบบฟอร์มรายงานการศึกษา เจ้าหน้าที่จะนำส่งแบบฟอร์มไปให้นักเรียนทางอีเมลส่วนตัว  

**** แบบคำร้องเกี่ยวกับการศึกษา 10 รายการ
**** แบบคำร้องขอเบิกค่าใช้จ่ายแยก 3 ประเทศ 
**** อนึ่ง แบบคำร้องขอเดินทางออกนอกประเทศที่ศึกษา (เพื่อเยี่ยมบ้านชั่วคราว หรือ การเดินทางไปทัศนศึกษา ณ ต่างประเทศ)  ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ 

 

เอกสารแนบ: