ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

OEA.FRANCE Paris

ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

Ambassade Royale de Thaïlande
8 , rue GREUZE 75116 PARIS France

ติดต่อ สนร.

บุคลากร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สนร. ฝรั่งเศส

# picture ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล email โทรศัพท์
1
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา)
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
นางสาวอัจฉรา สุชาติประเสริฐกุล oeaparis@orange-business.fr 01 56 26 04 49 หรือ
01 56 26 09 82
2 เจ้าหน้าที่การศึกษาอาวุโส นางนรีนุช เค้าไพบูลย์ oeaparis@orange-business.fr 01 56 26 10 42
3 เจ้าหน้าที่การศึกษา นางบุษยา เวิน oeaparis@orange-business.fr 01 56 26 10 43
  < >