ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

OEA.FRANCE Paris

ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

Ambassade Royale de Thaïlande
8 , rue GREUZE 75116 PARIS France

ติดต่อ สนร.

เหตุการณ์ร้ายที่เมือง St. Etienne-du-Rouvray

ประเภทข่าว: 

เหตุก่อการร้ายในเมืองนีซ-ฝรั่งเศส

ตามที่ได้เกิดเหตุก่อการร้ายในเมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ และได้ขยายระยะเวลาออกไปเป็น 3 เดือน ต่อจากวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 นั้น

สนร. ขอให้นักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนไทยทุกท่าน เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางในที่สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ซึ่งอยู่ระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน ขอให้นักเรียนติดตามข่าวของทางราชการฝรั่งเศส และข่าวจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส อย่างใกล้ชิด และ ขอความร่วมมือกรณีเกิด เหตุการณ์เช่นนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ใดในยุโรป ขอให้นักเรียนแจ้งสถานะความปลอดภัยของตนให้ครอบครัว และ สนร. ทราบ โดยด่วนต่อไปด้วย

ที่อีเมล oeaparis@orange-business.fr 
หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 06 74 46 10 06

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / 15 กรกฎาคม 2559

ประเภทข่าว: 

การโอนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ งวดเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2559

ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

เรื่อง การโอนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ งวดเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2559 เป็นต้นไป ของนักเรียนทุนรัฐบาลศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์

ตามที่ สำนักงาน ก.พ. ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางปฎิบัติในการส่งเงินให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาล ที่ศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ โดยให้สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส (สนร.) เป็นผู้โอนเงินค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีธนาคารของ นทร.ฯ โดยตรง เริ่มตั้งแต่ งวดเดือนเมษายน – มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป นั้น

สนร. ขอแจ้งเพิ่มเติมเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการโอนค่าใช้จ่ายให้ทราบดังต่อไปนี้

1. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป นทร. จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายปีละ 4 ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้

ประเภทข่าว: 

Pages