ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

OEA.FRANCE Paris

ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

Ambassade Royale de Thaïlande
8 , rue GREUZE 75116 PARIS France

ติดต่อ สนร.

การประชุมสัมมนาโอดอส ฝรั่งเศส ปี 2015

การประชุมสัมมนา นทร.โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ( รุ่น 3-4 ) และ นร. ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ) ทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่กำลังศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศส

ตามที่ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนา นร. ที่กำลังศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ( 53 ราย) ระหว่างวันที่ 6–8 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมCentre Internationale d’Etudes Pédagogoques (C.I.E.P) เลขที่ 1 Av. Léon Journault, 92310 Sèvres ชานกรุงปารีส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นร. ได้รับทราบข้อมูลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระดับการศึกษาปัจจุบันที่กำลัง ศึกษาอยู่ เพื่อจะเป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือเพื่อการทำงานต่อไปในอนาคต ซึ่งนักเรียนได้ทยอยเดินทางมาร่วมประชุมในเย็นวันที่ 6 มีนาคม 2558 นั้น

วันที่ 7 มีนาคม 2558 กิจกรรมในภาคเช้า

ประเภทข่าว: 

สนร. ฝรั่งเศสเยี่ยมคารวะ ออท. อภิชาติ ชินวรรโณ

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส นำโดย อทศ. ณ กรุงปารีส (นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ได้เข้าคารวะและรายงานภารกิจ การดูแลและจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาลและข้าราชการลาศึกษาใน สาธารณรัฐฝรั่งเศส สมาพันธ์รัฐสวิส และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ต่อเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (นายอภิชาติ ชินวรรโณ) ซึ่งได้เดินทางมาปฏิบัติราชการประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ( เลขที่ 8 Rue Greuze 75116 PARIS ) ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2556

ออท. ณ กรุงปารีส รับทราบ และแสดงความยินดีจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมการศึกษาของ สนร. ฝรั่งเศส พร้อมกล่าวถึงอดีตเมื่อครั้งเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้รับการต้อนรับและดูแลอย่างอบอุ่นจากสถานเอกอัครราชทูต จึงอยากจะสานต่อความสัมพันธ์เช่นนี้ให้มีต่อไป

ประเภทข่าว: 

การทำงานในฝรั่งเศสสำหรับนักศึกษา

การทำงานในฝรั่งเศส

1. รัฐบาลฝรั่งเศสอาจอนุญาตให้นักเรียนต่างต่างที่ถือวีซ่าแบบนักเรียนทำงานในระหว่างศึกษาได้แต่ต้องภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้กรณีที่ถือวีซ่านักเรียนถ้าประสงค์ทำงานทั่วไป ที่ไม่ใช่ในองค์กร หรือ บริษัทต่างๆ หรือ ต้องการทำงานแบบ Part-time ไม่ต้องทำการขออนุญาตทางการฝรั่งเศส

2. กรณีทำงานเนื่องจากเป็นข้อบังคับของหลักสูตรในการฝึกงานเพิ่มเติม หรือ Internship เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว(อย่างน้อยระดับMaster2) สามารถขออนุมัติเพื่อทำงานเป็นแบบวีซ่าชั่วคราวได้ไม่เกิน 6 เดือน

3. หรืออาจจะขอสมัครวีซ่าประเภท « Skills and talents residencey permit » หากมีโครงการหรือการทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศของตนเองและประเทศฝรั่งเศส ซึ่งอาจจะได้อนุมัติให้อยู่ทำงานได้ประมาณ 3 ปี และอาจจะขอต่ออายุได้ตามความจำเป็น

ประเภทข่าว: 

Pages