ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Displaying 51 - 100 of 3372
เช่น 2015-01-31
เรื่อง: ขอบเขตของงานจัดซื้อแบบประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร
ประเภทประกาศ : ขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วันที่ประกาศ : 08/06/2022 - 16:10
เอกสารประกอบ : PDF icon ขอบเขตของงานจัดซื้อแบบประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร
เรื่อง: ราคากลางจัดซื้อแบบประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 08/06/2022 - 16:05
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจัดซื้อแบบประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 24/05/2022 - 14:22
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 28/04/2022 - 16:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สตป.)
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 27/04/2022 - 16:28
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กจ.)
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจับจีบผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 27/04/2022 - 16:25
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจับจีบผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กจ.)

Pages