ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Displaying 401 - 450 of 3391
เช่น 2015-01-31
เรื่อง: ราคากลางงานซ่อมปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร (อาคาร 2 อาคาร 9 และอาคาร 10)
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 18/08/2021 - 16:02
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานซ่อมปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร (อาคาร 2 อาคาร 9 และอาคาร 10)
เรื่อง: ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 17/08/2021 - 16:02
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
เรื่อง: ราคากลางจ้างเหมาบริหารงานระบบอาคารของสำนักงาน ก.พ. และบริการพนักงานขับรถยนต์
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 16/08/2021 - 16:25
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างเหมาบริหารงานระบบอาคารของสำนักงาน ก.พ. และบริการพนักงานขับรถยนต์
เรื่อง: ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ สำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 16/08/2021 - 16:15
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ สำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. ๗)
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 05/08/2021 - 16:20
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. ๗)
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 04/08/2021 - 15:40
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 30/07/2021 - 16:19
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Pages