ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Displaying 401 - 450 of 3643
เช่น 2015-01-31
เรื่อง: ขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบฐานข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการพลเรือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทประกาศ : ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา
วันที่ประกาศ : 04/03/2022 - 16:15
เอกสารประกอบ : PDF icon ขอบเขตของงานซื้อระบบฐานข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการพลเรือน ด้วยวิธีประกวดราคาอ, PDF icon ร่างประกาศและรา่งเอกสารประกวดราคาซื้อระบบฐานข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการพลเรือ
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 18/02/2022 - 14:33
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 03/02/2022 - 15:50
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Pages