ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ข่าว/รายงาน   ๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล   03/05/2023 - 09:33
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดของที่ระลึก สำหรับการประชุมเตรียมการจัดประชุม ก.พ. อาเซียนว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน ด้านกิจการราชการพลเรือน และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน ด้านกิจการราชการพลเรือน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   01/05/2023 - 15:47
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   01/05/2023 - 14:36
ข่าว/รายงาน   แนวปฏิบัติ Dos and Don'ts ของบุคลากรสำนักงาน ก.พ.   28/04/2023 - 23:28
ข่าว/รายงาน   29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร   28/04/2023 - 17:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารวิชาการและหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/04/2023 - 16:12
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอัดเพลท (กลุ่มโรงพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/04/2023 - 15:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566   28/04/2023 - 14:22
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ศบส. ครั้งที่ 1/2566)   28/04/2023 - 11:19
เอกสารดาวน์โหลด   แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   26/04/2023 - 10:12
เอกสารดาวน์โหลด   รายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   26/04/2023 - 10:04
เอกสารดาวน์โหลด   รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (6 เดือนแรก)   26/04/2023 - 09:59
เอกสารดาวน์โหลด   รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2565   26/04/2023 - 09:33
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สพข. ครั้งที่ 2/2566)   25/04/2023 - 13:26
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สตป. ครั้งที่ 1/2566)   24/04/2023 - 16:11
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   24/04/2023 - 13:56
ข่าว/รายงาน   อย่าลืม..อัปโหลดรูปถ่าย!!!! สำหรับผู้สมัครสอบ ภาค ก แบบกระดาษ (Paper&Pencil) ประจำปี 2566   24/04/2023 - 10:47
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ศสส. ครั้งที่ 3/2566)   21/04/2023 - 16:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/04/2023 - 16:07
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)   21/04/2023 - 15:48
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/04/2023 - 14:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/04/2023 - 15:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายชื่อผู้บริหารและคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/04/2023 - 14:27
ข่าว/รายงาน   อย่าลืม..อัปโหลดรูปถ่าย!!!! สำหรับผู้สมัครสอบ ภาค ก แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2566 รอบสอบที่ 15 - 21 (วันที่ 26 - 30 พ.ค. 66)   20/04/2023 - 12:30
ข่าว/รายงาน   อย่าลืม..อัปโหลดรูปถ่าย!!!! สำหรับผู้สมัครสอบ ภาค ก แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2566 รอบสอบที่ 8 - 14 (วันที่ 28 เม.ย. - 2 พ.ค. 66)   19/04/2023 - 15:45
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/04/2023 - 16:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคมีสำหรับสระว่ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/04/2023 - 15:50
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2566   12/04/2023 - 09:01
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ โดยการผลิตสื่อการเรียนรู้ประกอบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/04/2023 - 16:02
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ก.พ. ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 20 ตำแหน่ง   11/04/2023 - 11:57

Pages