ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ และโปรแกรมระบบสารสนเทศพนักงานราชการ   01/09/2022 - 15:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-๑๙ Antigen test self-test kits) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   01/09/2022 - 15:55
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   01/09/2022 - 15:32
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   01/09/2022 - 15:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก   01/09/2022 - 14:54
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนท่านใดที่สนใจเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เข้าเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ แบบออนไลน์ ในหัวข้อ “ทำความรู้จักกับ Metaverse บนโลกเสมือนจริง” และ“สร้าง Avatar แบบง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง”   01/09/2022 - 13:58
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/08/2022 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์สี (ศสล. และสตป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/08/2022 - 15:50
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์ลิฟต์ อาคาร 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/08/2022 - 15:50
ข่าว/รายงาน   ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี 2565 (ภาค ก. พิเศษ กรมประมง)   31/08/2022 - 09:24
ข่าว/รายงาน   ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เป็นกรณีพิเศษ : กรณีผู้สมัครสอบติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   31/08/2022 - 09:21
ข่าว/รายงาน   ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 (e-Exam)   30/08/2022 - 14:39
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำซองแบบทดสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/08/2022 - 13:45
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบท่อในห้องเครื่องสระว่ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/08/2022 - 13:42
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างโครงการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมบนโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (Senior Executive Information System : SEIS)   29/08/2022 - 13:04
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างโครงการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมบนโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (Senior Executive Information System : SEIS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/08/2022 - 13:01
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/08/2022 - 16:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/08/2022 - 16:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงาน ก.พ. (Corporate Branding) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/08/2022 - 15:37
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/08/2022 - 16:12
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/08/2022 - 14:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/08/2022 - 13:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/08/2022 - 16:11
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/08/2022 - 13:16
ข่าว/รายงาน   ศูนย์คุณธรรมขอเชิญทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 SUSTAINABILITY WITH MORAL วิถีคุณธรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อยู่รอด อยู่ร่วม “สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน”   24/08/2022 - 10:51
Team   MR. SUVAT AUEFEUA   24/08/2022 - 10:01
Team   MR. SOMSAK CHETSURAKARN   24/08/2022 - 10:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารวิชาการและหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/08/2022 - 09:30
ข่าว/รายงาน   ขอเชิญทุกท่านร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติ   23/08/2022 - 20:40
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/08/2022 - 16:15

Pages