ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ข่าว/รายงาน   Japan’s National Personnel Authority visits OCSC to discuss flexible working and digitalization in HR management   31/10/2022 - 15:30
ข่าว/รายงาน   รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 15   28/10/2022 - 16:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเข้าเล่มไสสัน (กลุ่มโรงพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2022 - 15:50
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕)   28/10/2022 - 15:08
หนังสือเวียน   แนวทางการแต่งตั้งกรณีการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นระหว่างการลา   28/10/2022 - 14:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ศสส. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖)   27/10/2022 - 15:43
เอกสารดาวน์โหลด   กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2564   27/10/2022 - 14:54
ข่าว/รายงาน   ประกาศรายชื่อ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ. (บัญชีของกรมบังคับคดี)   26/10/2022 - 16:53
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2022 - 15:50
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สลธ. ครั้งที่ 2/2566)   25/10/2022 - 16:09
เนื้อหาทั่วไป   แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่   25/10/2022 - 11:21
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. นำพวงมาลาไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช   23/10/2022 - 10:25
ข่าว/รายงาน   วันปิยมหาราช น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5   21/10/2022 - 15:35
ข่าว/รายงาน   เปิดลงทะเบียนเข้างานแล้ววันนี้ กับ OCSC International Education Expo 2022   21/10/2022 - 10:16
ข่าว/รายงาน   21 ตุลาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   20/10/2022 - 22:43
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สลธ. ครั้งที่ 1/2566)   20/10/2022 - 16:01
หนังสือเวียน   แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่   20/10/2022 - 15:35
ข่าว/รายงาน   ประกาศรายชื่อ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการของสำนักงาน ก.พ. (บัญชีของกรมบัญชีกลาง)   20/10/2022 - 15:11
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565   18/10/2022 - 11:41
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร​ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   13/10/2022 - 11:09
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้ประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/10/2022 - 15:19
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทุนพัฒนาข้าราชการ ประจำปี 2566   10/10/2022 - 11:34
ข่าว/รายงาน   งบทดลองและรายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565   07/10/2022 - 11:02
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ของสำนักงาน ก.พ.   06/10/2022 - 10:10
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2565   05/10/2022 - 18:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   05/10/2022 - 15:33
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งปิดปรับปรุง การให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลสำนักงาน ก.พ. หมายเลขโทรศัพท์ 02-975-5545 เป็นการชั่วคราว   03/10/2022 - 08:49
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. นำพวงมาลาไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 1 ตุลาคม   01/10/2022 - 09:57
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการพิทักษ์คุณธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/09/2022 - 15:55
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบการสรรหาและเลือกสรรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/09/2022 - 16:03

Pages