ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างบริการจัดการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   07/07/2023 - 15:32
หนังสือเวียน   การโอนและบรรจุกลับข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ   07/07/2023 - 12:01
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2566   06/07/2023 - 14:31
ข่าว/รายงาน   ด่วน!! เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการศึกษาและวิชาการ (เจ้าหน้าที่การศึกษา)   06/07/2023 - 09:18
หนังสือเวียน   การให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ   05/07/2023 - 17:13
ข่าว/รายงาน   คณะผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. ร่วมกิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   05/07/2023 - 09:53
หนังสือเวียน   การยกเลิกแนวทางการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   05/07/2023 - 09:45
ข่าว/รายงาน   4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี​   03/07/2023 - 15:13
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566   03/07/2023 - 10:50
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. โดยวิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ได้จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 98 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   03/07/2023 - 09:42
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการและเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/06/2023 - 14:52
ข่าว/รายงาน   ประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2566   30/06/2023 - 14:26
ข่าว/รายงาน   FAQ หรือคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสอบ ภาค ก (Paper&Pencil) ประจำปี 2566   30/06/2023 - 11:15
ข่าว/รายงาน   พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖   29/06/2023 - 11:28
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อมูลตอบแบบสำรวจประสบการณ์ผู้ใช้งานเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.   29/06/2023 - 10:06
ข่าว/รายงาน   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับเชี่ยวชาญ ในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข   28/06/2023 - 18:40
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 รอบสอบที่ 8 - 14   28/06/2023 - 16:50
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/06/2023 - 15:26
ข่าว/รายงาน   แจ้งรายชื่อรายข้าราชการผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   28/06/2023 - 14:16
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/06/2023 - 15:55
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/06/2023 - 15:48
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ศบส. ครั้งที่ 2/2566)   26/06/2023 - 16:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 : หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง   26/06/2023 - 15:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 : หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง   26/06/2023 - 15:49
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/06/2023 - 15:17
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารวิชาการและหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/06/2023 - 10:13
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/06/2023 - 15:15
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง   23/06/2023 - 09:53
ข่าว/รายงาน   การประชุมหารือร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงาน ก.พ. เพื่อแก้ไขปัญหาบุคลากรทางการแพทย์   23/06/2023 - 09:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะนักบริหารระดับสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/06/2023 - 14:47

Pages