ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ข่าว/รายงาน   ๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   02/06/2023 - 08:13
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 รอบสอบที่ 1 - 7   31/05/2023 - 16:47
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31/05/2023 - 15:53
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการของสำนักงาน ก.พ.   31/05/2023 - 15:43
ข่าว/รายงาน   สนร.ขอแสดงความยินดีกับน้องๆนักเรียนทุน ที่สำเร็จการศึกษาในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2566   31/05/2023 - 15:25
ข่าว/รายงาน   ประมวลภาพกิจกรรม สนร.ออสเตรเลีย เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2566   31/05/2023 - 15:20
ข่าว/รายงาน   เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาจากรัฐบาลอิตาลีประจำปีการศึกษา 2566 - 2567   31/05/2023 - 10:30
ข่าว/รายงาน   ประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2566   30/05/2023 - 14:40
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/05/2023 - 13:36
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงาน ก.พ.   26/05/2023 - 16:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566   26/05/2023 - 09:55
ข่าว/รายงาน   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วม "หลักสูตรสร้างความพร้อมและเสริมศักยภาพหัวหน้างาน" (Onboarding for New Manager) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   25/05/2023 - 16:29
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้ประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/05/2023 - 15:04
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/05/2023 - 15:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/05/2023 - 14:11
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   24/05/2023 - 09:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารวิชาการและหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/05/2023 - 14:09
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง   23/05/2023 - 09:51
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/05/2023 - 15:50
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/05/2023 - 11:06
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการของสำนักงาน ก.พ. (บัญชีของกรมสรรพสามิต)   19/05/2023 - 10:55
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/05/2023 - 15:18
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สพข. ครั้งที่ 3/2566)   16/05/2023 - 13:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/05/2023 - 15:50
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/05/2023 - 16:30
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงาน ก.พ. (บัญชีของกรมบังคับคดี)   10/05/2023 - 13:44
ข่าว/รายงาน   ขอเชิญชวนข้าราชการที่รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานของส่วนราชการและประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการในการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่   08/05/2023 - 15:18
ข่าว/รายงาน   ขอเชิญชวนประชาชนผู้รับบริการทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประสิทธิภาพและคุณภาพในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ   08/05/2023 - 15:16
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือนเมษายน 2566   08/05/2023 - 14:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งสำหรับปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในอาคารและรอบบริเวณอาคารสำนักงาน ก.พ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   03/05/2023 - 16:09

Pages