การประชุมชี้แจงส่วนราชการ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

เรื่องทุนตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และทุนสำหรับการเตรียมและพัฒนากำลังคนภาครัฐในระดับยุทธศาสตร์ (Strategy-based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบการประชุมและคลิปการประชุม...คลิกที่นี่

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารประกอบการรับทุน (บุคคลทั่วไปบรรจุก่อน) 2564

​1. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแจ้งประเทศ

2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแจ้งประเทศ area - based

3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โครงการศึกษา

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

  • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงทุนรัฐบาล 2565

​1. หนังสือการจัดทำคำขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาล 2565

2. เอกสารการประชุม

3. เอกสารการจัดทำคำขอทุนรัฐบาล 2565

4. ไฟล์วิดิโอการประชุม

---------------------------------------------------------------------------------------

  • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงทุนรัฐบาล 2564
     1.  ไฟล์วิดีโอ
     2.  ไฟล์ ppt นำเสนอ
     3.  เอกสารการจัดสรรทุนพัฒนาข้าราชการ ปี 2564
     4.  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้ง คกก เฉพาะกิจ