• เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงทุนรัฐบาล 2565

​1. หนังสือการจัดทำคำขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาล 2565

2. เอกสารการประชุม

3. เอกสารการจัดทำคำขอทุนรัฐบาล 2565

4. ไฟล์วิดิโอการประชุม

---------------------------------------------------------------------------------------

  • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงทุนรัฐบาล 2564
     1.  ไฟล์วิดีโอ
     2.  ไฟล์ ppt นำเสนอ
     3.  เอกสารการจัดสรรทุนพัฒนาข้าราชการ ปี 2564
     4.  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้ง คกก เฉพาะกิจ