ทุนสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในทรินิตี้คอลเลจ เคมบริดจ์

           มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ได้ร่วมกับทรินิตี้คอลเลจ เคมบริดจ์ ก่อตั้งทุนสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในทรินิตี้คอลเลจ เคมบริดจ์ ดำเนินการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยไปศึกษา ณ ทรินิตี้คอลเลจ เคมบริดจ์ ในระดับปริญญาเอก สาขาการแพทย์ หรือ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ในปีการศึกษา 2566

           ผู้สนใจสมัครรับทุน สามารถใช้ใบสมัครจากเว็บไซต์ Postgraduate Admissions Office ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ โดยก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องได้รับการตอบรับจาก Thesis advisor เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ผู้สมัครต้องแนบจดหมายแนะนำจาก Thesis advisor และจากผู้อ้างอิงท่านอื่น ๆ ในใบสมัคร รวมถึงต้องระบุทรินิตี้คอลเลจเป็นหนึ่งในคอลเลจที่เลือก และทุนสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ เป็นหนึ่งในทุนการศึกษาที่ได้ทำการสมัคร

          ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอชื่อได้ที่ https://www.trin.cam.ac.uk postgraduate

รายละเอียดทุน Prince Mahidol PhD Studentship for Thai students in Medicine of Biomedical Sciences