ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การจัดส่งเงินค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล งวด เม.ย. - มิ.ย. 60

การจัดส่งเงินค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล งวด ม.ค. - มี.ค. 60

Summer Course

สำนักงาน ก.พ. ได้จัดหลักสูตรศึกษาต่างประเทศในช่วงฤดูร้อน

ณ 5 ประเทศ ได้แก่

แบบฟอร์มสมัคร (PDF)

OCSC EXPO เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมค้นหาเส้นทางเรียนที่ชอบ..สู่อาชีพที่ใช่

เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมค้นหาเส้นทางเรียนที่ชอบ..สู่อาชีพที่ใช่

เปิดโอกาสรับทุนเรียนฟรี งาน ‘มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 13’

 
สิ้นสุดยุคของการเรียนแบบตามๆ กันไป เพราะความสำเร็จด้านการศึกษาในยุคปัจจุบันอยู่ที่การรู้จักตัวเองให้มากที่สุดเพื่อเลือกเส้นทางการเรียนที่ถูกต้องตามความถนัดและความชอบอันจะนำไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตได้ตามความใฝ่ฝัน

 

ROAD of LIFE เส้นทางการศึกษา.. สู่อาชีพที่ใช่

โลกของการเรียนรู้กำลังเปลี่ยนไป หลากหลายเส้นทางการเรียนรู้กำลังรอทุกคนมาไขว่คว้า เพียงเตรียมตัวให้พร้อม  ลับสมองให้คม โอกาสทางการศึกษาเปิดกว้างรอคุณอยู่

การจัดส่งเงินค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล งวด ต.ค. - ธ.ค. 59

การจัดส่งเงินค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล งวด ก.ค. - ก.ย. 59

การจัดส่งเงินค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล งวด เม.ย. - มิ.ย.59

การชี้แจงทำความเข้าใจและตอบคำถามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทุนของรัฐบาลในความดูแลของ ก.พ.

ตามที่ได้ปรากฏเป็นข่าวกรณีนักเรียนทุนรัฐบาลกระทำผิดสัญญาชดใช้ทุนที่ต้องมีการดำเนินการทางกฎหมายระหว่างหน่วยงานเจ้าของทุนและนักเรียนผู้กระทำผิดสัญญา ตลอดจนผู้ค้ำประกัน ซึ่งเป็นที่สนใจของสื่อมวลชน โดยได้มีข้อคำถามส่วนหนึ่งไปยังสำนักงาน ก.พ. นั้น

การจัดส่งเงินค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล งวด ธ.ค.58 - มี.ค.59

Pages