ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

เปิดรับสมัครทุนซีอานเจียวทงแก่ผู้สนใจ

ประกาศรับสมัครทุนซีอานเจียวทง กรุณาอ่านรายละเอียด พร้อมใบสมัครและเอกสารที่จำเป็นได้ตามไฟล์เอกสารแนบนี้

ประเภทข่าว: 

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

ขอประชาสัมพันธ์ "ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย" ซึ่งจะแบ่งเป็น

  • ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship)
  • ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship)
  • ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship)
  • ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร(Endeavour Executive Fellowship)

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารประกอบข่าว

ประเภทข่าว: 

เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

ทุน Endeavour Scholarship and Fellowships ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย เป็นทุนปริญญาโทและปริญญาเอก ทุนเพื่อการวิจัย ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร ซึ่งมอบให้แก่นักศึกษา นักวิจัย ข้าราชการ และบุคคลทั่วไป

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครรับทุนได้ที่

http://internationaleducation.gov.au/endeavour

ประเภทข่าว: 

Pages